Mr. Sietske Verbraak - Koorn

Advocaat, scheidingsmediator, overlegscheidingsprofessional en gezinsadvocaat.

Als je dit leest ben je mogelijk aan het nadenken over een scheiding of heb je te maken met een erfenis. Je staat voor moeilijke keuzes. Dan is het belangrijk om goede en duurzame beslissingen te nemen. Daarvoor is het nodig om te weten wat je écht wilt bereiken nu maar ook op de lange termijn. Met mijn brede (juridische) kennis en ervaring help ik jou daarom overzicht te krijgen. Daarna is het mogelijk te zoeken naar passende en eerlijke oplossingen. Ik vind het daarbij belangrijk creatief te zijn en te denken in mogelijkheden. Dit levert nieuwe perspectieven op. Iedereen heeft behoefte aan een eigen aanpak. Juridische kennis en ervaring is altijd de basis. Vervolgens kijken we of je behoefte hebt aan ondersteuning van mij als advocaat of juist als mediator of begeleider van het proces. Ondersteuning in de vorm van coaching is ook mogelijk. Als nodig sta ik je bij in een procedure bij de rechtbank. Maar de ervaring leert dat gelijk krijgen van de rechter vaak niet de oplossing geeft. Is het mogelijk om buiten de rechter om het gewenste einddoel te bereiken, dan geeft ik daar de voorkeur aan. Uiteindelijk moet er hoe dan ook een gedegen, eerlijke en toekomstbestendige afronding komen.

Ik werk samen met diverse specialisten, accountants, financieel planners, gedragswetenschappers en coaches. Op deze manier kan er echt maatwerk geleverd worden.

Ik ben:

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten ben ik geregistreerd op de volgende rechtsgebieden:

  • Personen- en Familierecht
  • Erfrecht

De opname in dit register verplicht mij om elk kalenderjaar 10 opleidingspunten te behalen op deze rechtsgebieden.